Buitengewoon Puur

06 2243 6928

info@buitengewoonpuur.nl

Over BuitenGewoon Puur

Buiten Gewoon Puur is een organisatie van professionals die op natuurlijke wijze opleiding, coaching en ontwikkeling biedt aan mensen die werken met jeugd en jongeren. We hebben een schat aan ervaring op het gebied van onderwijs, kinderopvang en coaching en delen deze expertise graag.
We nodigen je uit voor een expeditie waarin uitdagingen, kansen zijn tot persoonlijke groei.

Buitengewoon Puur staat voor een natuurlijke verbinding, vertrouwen, veiligheid en een onvergetelijk avontuur.

Opleiding Jeugd- en jongerencoach

Buitengewoon Puur richt zich met deze opleiding op jeugd en jongeren.
Deze groep is de toekomst van morgen. De route die wordt afgelegd in de transitie naar volwassenheid staat voor tal van kansen, uitdagingen en moeilijkheden. Een ware expeditie om te worden wie je bent. De wijze waarop jeugd en jongeren ervaringen op mogen doen, doet ertoe! Onze houding als professional doet ertoe! Deze opleiding leidt professionals op om op positieve wijze te sturen op kansen en mogelijkheden gericht op ontwikkeling.
Buitengewoon Puur staat voor een natuurlijke verbinding, vertrouwen, veiligheid en een onvergetelijk avontuur!

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit 4 opleidingsdagen en een afsluitende expeditie.
De opleiding kent een chronologische opbouw en er wordt dan ook 100% aanwezigheid verwacht. De totale studiebelasting in uren is +/- 80 uur inclusief opleiding, oefencoach traject, intervisie en leesmateriaal.
Ga mee op Expeditie en vul je rugzak!

Lees meer

Doelgroep

Op welke doelgroep richten wij ons.
Jeugd en Jongeren zijn een specifieke doelgroep. Ze gaan op weg naar volwassenheid en kunnen daarbij steun gebruiken. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die op een positieve wijze kijken naar kansen en mogelijkheden en jonge mensen willen begeleiden en sturen waar nodig. We willen op een ontwikkelingsgericht wijze coachen wat vraagt dat we kijken naar de mens als geheel en ook naar het systeem waarbinnen de jongere opgroeit. Daar waar uitdagingen aan bod komen stopt onze expeditie niet, maar ben je bereid te komen tot een volgende stap. Daarbij zet je je unieke kwaliteiten in zoals luisteren naar gevoel, ontvangen van hetgeen zich aandient, empathie, intuïtie, fantasie, visualiserend vermogen en al je opgedane kennis en ervaringen.

Lees meer

Informatie & briefings

De opleiding leidt op tot het beroep van zelfstandig coach voor jeugd en jongeren. Het is een ontwikkelingsgerichte coachopleiding. Dat houdt in dat we door onze interventies aanzetten tot denken, voelen en handelen en daarmee een positieve verandering in gang zetten.
Je rugzak wordt gevuld met alles wat je nodig hebt om op een professionele manier met jeugd, jongeren en het gezin aan de slag te gaan.

Lees meer

Data & locatie

De opleidingingen bieden we aan in Noord-Nederland en in Zuid-Nederland.

Lees meer

Kosten & inschrijving

Inschrijving en toelichting kosten voor deelname
De kosten voor de eerste 5 dagen van jouw expeditie voor het leven zijn €1500,00 excl. 21% btw.
Inclusief een speciaal voor jou samengesteld, prachtig vormgegeven expeditie pakket met waardevolle duurzame “op expeditie met jezelf” leermaterialen en een uitgebreid expeditie handboek met een totaalwaarde van €300,00
Vanzelfsprekend zijn koffie, thee en een heerlijke lunch inbegrepen.

Lees meer

Ontwikkeling

Workshop: “Op expeditie met jezelf”

In deze workshop maken teams die werken met jeugd en jongeren kennis met de metafoor van: “Op expeditie met jezelf”. De expeditie visualiseert de tocht naar volwassenheid en alle uitdagingen die op het pad komen. We maken gebruik van materialen en spelvormen om te spelen met woorden en beelden en op die manier nieuwe, positieve gedachten en gevoelens te verankeren. We leren jeugd en jongeren op deze wijze het beste uit zichzelf boven te halen en te communiceren over hun behoeftes, gevoelens en gedachten en angsten of belemmerende patronen te overwinnen.
Doelgroep: teams van scholen PO en VO, jeugdinstellingen, Buitenschoolse opvang.
Onderwerp: Communicatie
Tijdsinvestering:
Voorbespreking 1 uur
Uitvoering 4 uur
Evaluatie 1 uur
Houd rekening met kosten voor de materialen.
Neem contact op met één van de coaches om meer informatie of vul het contactformulier in.

Scholing

Buitengewoon Puur is nauw verbonden met opleidingspartner Puur Perfectionisme. Daar waar Buitengewoon Puur zich op de opleiding tot Ontwikkelingsgerichte Coach voor jeugd en jongeren richt zo richt Puur Perfectionisme zich met de opleiding en methodiek op volwassenen en specifiek op patronen van perfectionisme. We werken nauw samen om
patronen van perfectionisme in een nieuw perspectief te plaatsen zodat stress afneemt en je veerkrachtig en wendbaar deel kunt nemen aan de maatschappij.
Puur Perfectionisme biedt in Nederland exclusief de specialisatie opleiding aan tot ontwikkelingsgerichte Coach Op patronen van perfectionisme. Wil jij graag (ook) werken met volwassenen. Kijk dan een kijkje op de website van Puur Perfectionisme.

Puur Perfectionisme Coaching

“It takes a village to raise a child”

Buitengewoon Puur zet een rijk gevulde rugzak met kennis en ervaring in om werknemers en teams die werken met jeugd en jongeren in hun kracht te zetten. De voortdurende veranderende samenleving vraagt om innovatieve ideeën, initiatieven en ankers voor houvast. Ons team zet aan tot denken en inspireert professionals om zelf weer op een spontane, vrije en krachtige manier in het leven te gaan staan en jeugd, jongeren collega’s en ouders aan te moedigen dat voorbeeld te volgen. Op een expeditie zijn alle kwaliteiten nodig om uitdagingen aan te gaan en op de top te geraken.
Buitengewoon Puur staat voor een natuurlijke verbinding, vertrouwen, veiligheid en een onvergetelijk avontuur!

Coaching

De coaches van Buitengewoon Puur begeleiden volwassenen, jeugd en jongeren. Dit doen we door inzicht te geven in positieve veranderingsmogelijkheden, in patronen en in effectief gedrag. Onze coaching is een doelgericht proces, een expeditie waarbij we op interactieve wijze aanzetten tot bewustwording en persoonlijke groei. Je vergroot je zelfvertrouwen, ontwikkelt je eigen mogelijkheden en leert deze toe te passen. We sluiten onze ogen niet voor het systeem waaronder het gezin, de school en de vriendengroep. Moeilijk bespreekbare onderwerpen plaatsen we in een nieuw perspectief waarbij we een route kiezen die passend en haalbaar is. Zo kan iedereen op weg naar zichzelf.
Buitengewoon Puur staat voor een natuurlijke verbinding, vertrouwen, veiligheid en een onvergetelijk avontuur!

Jolanda Hodzelmans

Jolanda is een gedreven coach, trainer en adviseur. Ze heeft ruime ervaring binnen kinderopvang en onderwijs en haar rugzak rijk gevuld met kennis en ervaringen op inhoudelijke thema’s, organisatievlak en persoonlijke ontwikkeling. Ze werkt dagelijks in haar eigen coachpraktijk: J&L Coaching.

Jolanda Hodzelmans

J&L Coaching

Lisette de Zeeuw

Lisette is een gedreven coach en trainer. Door haar jarenlange ervaring in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs, verstaat zij de kunst om zich op een natuurlijke manier te verplaatsen in de jongeren. Ze werkt dagelijks in haar eigen coachpraktijk: J&L Coaching.

Lisette de Zeeuw

J&L Coaching

Mandy Braet

Mandy is een gedreven coach en trainer. Haar missie is, laten ervaren dat je mooi bent zoals je bent en het in alle facetten je authentieke zelf mogen zijn. Haar jarenlange ervaring als schoolcoach in het basis- en voortgezet onderwijs en vanuit haar praktijk die ondersteuning biedt aan jongeren, ouders en professionals, werkt ze dagelijks in haar eigen coachpraktijk: Mandy Braet Coaching & Trainingen.

Mandy Braet