Buitengewoon Puur

06 2243 6928

info@buitengewoonpuur.nl

Doelgroep jongerencoach

Op welke doelgroep richten wij ons.

Jeugd en Jongeren zijn een specifieke doelgroep. Ze gaan op weg naar volwassenheid en kunnen daarbij steun gebruiken. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die op een positieve wijze kijken naar kansen en mogelijkheden en jonge mensen willen begeleiden en sturen waar nodig. We willen op een ontwikkelingsgerichte wijze coachen wat vraagt dat we kijken naar de mens als geheel en ook naar het systeem waarbinnen de jongere opgroeit. Daar waar uitdagingen aan bod komen stopt onze expeditie niet, maar ben je bereid te komen tot een volgende stap. Daarbij zet je je unieke kwaliteiten in zoals luisteren naar gevoel, ontvangen van hetgeen zich aandient, empathie, intuïtie, fantasie, visualiserend vermogen en al je opgedane kennis en ervaringen.

We richten ons op:

  • Mensen met minimaal MBO 4 niveau en minstens 2 jaar werkervaring.
  • Mensen die vanuit hun functie gesprekken voeren met jeugd en jongeren (en hun ouders/voogd).
  • Mensen die werken in Onderwijs: docenten, leerlingbegeleiders, onderwijsassistenten, leraar ondersteuners, Intern begeleiders e.a.
  • Mensen die werken in de jeugdhulpverlening/jeugdzorg
  • Mensen die werken in de kinderopvang: pedagogisch coaches, pedagogisch medewerkers (BSO)
  • Coaches met een eigen praktijk die een specialisatie zoeken
  • Pedagogen, Orthopedagogen, Remedial teachers
  • Mensen die werken op een kinderafdeling in ziekenhuizen, tehuizen, jeugdinstellingen: woonbegeleiders, verpleegkundigen
  • Kortom mensen die een speciale plek in hun hart hebben om jeugd en jongeren te begeleiden op een expeditie naar zichzelf.

Ben je nieuwsgierig of deze opleiding aansluit bij jou wensen en kwaliteiten. Neem dan deel aan een van de informatiebijeenkomsten en/of vraag een online gesprek aan via info@buitengewoonpuur.nl
Extra: Omdat het een opleiding voor jeugd en jongeren betreft willen wij graag dat je of een VOG overlegd of kunt aantonen d.m.v. je functie dat je al voldoet aan de eisen van een VOG.

In Company trajecten

We richten ons eveneens op Stichtingen, jeugdorganisaties, scholengemeenschappen e.a. die graag op een eenduidige wijze vanuit een ontwikkelingsgerichte visie, op praktische wijze aan de slag willen met ontwikkelingsgerichte vraagstukken rondom jeugd en jongeren.
We maken de training op maat en zorgen dat een heel team wordt uitgerust om op effectieve en praktische wijze aan de slag te gaan. De locatie, het aantal deelnemers en de kosten kunnen eveneens op maat worden afgestemd.
Een van onze trainers is naast trainer/coach organisatiedeskundige en kan u advies geven over het afstemmen van een traject op uw visie en het verankeren van een traject in uw organisatie.

Duik eens in je rugzak om te kijken wat er al in zit.
Ga dan mee op expeditie om je ervaring en perspectief te verbreden.